Julkaistu

Oppimisvaikeus askarruttaa? Testausta ja tukea oppimiseen!

Huolestuttaako nuoren koulu- tai opintomenestys? Epäiletkö oppimisvaikeuksia, lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan vaikeutta? Eikö nuori saa tukea oppimiseensa oppilaitoksesta?

Joskus voi käydä niin, että jotkut oppilaat jäävät tarvitsemansa tuen ulkopuolelle. Usein hiljainen alisuorittava puurtaja, joka ei aiheuta koulussa häiriöitä, jää ilman tukea. Joillakin nuorilla arvosanat saattavat olla hyviä tai kiitettäviä, mutta suuri työmäärä kuormittaa arkea . Usein vaikeudet tulevat esiin peruskoulun päättöluokilla tai lukio-opinnoissa sisältöjen määrän ja vaativuustason kasvaessa.

Tarjoan apua lukemisen ja kirjoittamisen sekä muiden oppimisen haasteiden kohtaamiseen ja teen tarvittavat lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan testit. Mitä testejä tehdään, päätetään aina tapauskohtaisesti alkukartoituksen perusteella, riippuen esimerkiksi koulun aiemmin suorittamista seuloista tai testeistä. 

Teen töitä kevytyrittäjänä oman työn ohella. Työskentelen pääasiassa Oulun-Koillismaa-Etelä-Lappi alueella, mutta ota rohkeasti yhteyttä, vaikka asuisit kauempanakin!